12 май 2017 г.

7 пърформанса, лекции, работилници, загряващи сесии, музикални партита
Предстоящите концерти в Камерна зала „България“ обещават прекрасни майски вечери!
Изложбата "Литература и памет" е събрала най-ценни експонати от фондовете на музея