12 май 2010 г.

Литературен хумористичен конкурс
Отговори на въпроса: "Имаме ли духовен елит?"
Академичен четвъртък в Университетска библиотека при ВТУ
В рамките на програмата за отбелязване на видни дати от националния и регионалния културен календар