12 юни 2008 г.

За реалностите и света зад тях
Срещи с писателя и романа му "Замислих бягство аз..."