12 януари 2008 г.

90 години от рождението на езиковеда, етнографа и фолклориста
Kонференция по социолингвистика
Пета международна конференция