12 февруари 2017 г.

За цялостен принос в категорията „Научни и инженерни технологии“ за „оригиналната концепция, дизайн и прилагане на технологията V-Ray”
За младежи и девойки от 14 до 19 години