12 декември 2013 г.

Годишните награди на Асоциация „Българска книга” за цялостен издателски проект
В рамките на Софийския международен панаир на книгата 2013
Духът на Буена Виста Сосиал Клуб в София и Пловдив!
Концертът е на 16 декември* в обновената зала „Христо Ботев“
За защитена през 2013 г. дипломна работа върху теми, свързани с гражданско и хуманно образование
Седма годишна изложба