12 декември 2005 г.

Съюз на българите, учили в България
Литературна вечер в Пловдив
Ученици от НХГ "Илия Петров" представят
Дневник на едно пътуване