12 август 2021 г.

Академията обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти от 13 август до 13 октомври 2021 г.
В рамките на VIII Национална конференция „Достъп на младите хора до култура: Нови предизвикателства"