12 април 2013 г.

Институт Сервантес отново в подкрепа на испанския блус
Предстои: Джаз за смели птици с цветни скици; И класиката суингира; Джаз за деца и венец от Бразилия
Научна конференция, конкурс за радиожурналистика и конкурс за поезия
Шестото издание на фестивала „Антистатик” стартира с предфестивална програма
И за изложбата "Нови гледни точки в китайското съвременно изкуство"
Народният театър отбелязва 70-годишнината на големия български актьор Марин Янев
"Особен поглед" - нова кинорубрика в модула "Киноюбилей"