12 април 2006 г.

Как да стигнем до Цариград, и по-далече
Концерт от поредицата "Солистите на БНР"
Две книги с ироничен прочит за изгубеното и неосъщественото в човешката природа