11 март 2014 г.

Симеон Сокеров е режисьор на една от най-награждаваните български анимации в последните години
Нови броеве на изданията за литература, наука и изкуство
На 15 март – паметна вечер на изтъкнатия режисьор
Спектакълът "Вятърните мелници" с награда за високо естетическо майсторство и интерпретация от Фестивала на учебния театър на испански език