11 март 2011 г.

На 15 март 2011 г. Крикор Азарян щеше да навърши 77 години
Литературно критически статии и документални изследвания
Лекция в Полски институт - София
Премиера на „Не ме ли помниш...”