11 март 2009 г.

Постерите са оформени върху свитъци и изпълнени в традиционната техника „Го-хуа”
Живопис и скулппура с поетични послания за любов
Последният роман на Сибиле Левичаров предизвиква противоречиви реакции в германските медии
Съвременно българско изкуство
Съвременна руска поезия в превод на български