11 януари 2021 г.

На 27 януари в концертната Зала "България"
Фокус на публикацията е психичното здраве
18 януари 2021 г., 16.00 ч., Нов български университет
Краен срок за получаване на творбите: 16 февруари 2021 г.
Тържествено честване на 143 години от рождението на Пейо К. Яворов
Краен срок за участие - 28 февруари 2021 год.