11 януари 2008 г.

Информираността представлява най-сигурната защита
Спонтанната ни същност, изоставила амбиции и очаквания...
Книгата е удоволствие
Вдъхновен разказ за необикновени хора