11 февруари 2011 г.

Платно на художничката се съхранява във фондохранилището на галерията
14. Национална среща-наддумване "Благолаж" в Габрово