11 април 2006 г.

Изложба живопис в Благоевград
Конкурс, посветен на европейското бъдеще
Литературна вечер, посветена на LiterNet
Празник на фолклорни детско-юношески състави в София
Обмен на изложби между сродни галерии
Изложба в "Арт 36"