10 ноември 2017 г.

Изложба по проект на СУ, катедра „Визуални изкуства“, ръководител: проф. д-р Бисера Вълева
Хоров концерт по случай празника Въведение Богородично