10 март 2017 г.

Време е да излязат напред онези, за които търсенето на истината е смисъл на съществуване
11 март – 12 май 2017, галерия Sariev Contemporary, Пловдив
„Пътуване към себе си“ - творческа вечер по случай 70-годишнината на Дора Янева–Медникарова