10 юни 2007 г.

Семинар в СУ "Св. Кл. Охридски"
Нова книга на "Факел експрес" и "Жанет 45"
Казанлък 2007: Фоторепортаж
Богомил Райнов (19 юни 1919 - 8 юни 2007)