10 януари 2012 г.

Фотографска изложба в рамките на проект "София – културни отражения"
За деца и юноши на възраст от 7 до 16 години
Енциклопедично издание на полза роду
За непубликувани стихотворения на автори от цялата страна
Съюзът на българските художници представя
Самостоятелна изложба на Маргарита Войнова