10 февруари 2014 г.

Закриване на „Месеца на норвежкото кино“ в artnewscafe, Пловдив
Благотворителна изложба - 30 произведения модерна миниатюра
Училище без домашни и без изпити?
Изложба от и за Париж в галерия-книжарница "София Прес"