10 април 2016 г.

Кръгла маса „25 години „Литературен вестник”
За книги с художествена проза, издадени на български през 2015 година
Белетристът представи 5 свои книги