10 април 2012 г.

Покана за участие в инициативата "Слънца от глина"
Теодора Късметска-Сороков и Ивелина Казанджиева
Част от Календара на Културните събития на Столична община
Феноменът на масовата култура започва европейското си турне от България на 14 август