1 септември 2020 г.

5 септември 2020, 19 часа, Художествана галерия - Созопол
Творби на Александра Ласкова, Елена Савова, Ива Вачева, Красимира Кирова и Марина Генова
Новоприетите ще бъдат 200, за тях учебната година ще започне присъствено на 15 септември