1 септември 2012 г.

LiterNet & eRunsMagazine представят победителите
Представени автори: Стефания Батоева, Правдолюб Иванов
По повод XII Международен майсторски клас, организиран от Нов български университет
Александрина Пендачанска е тазгодишният носител на наградата Аполон Токсофорос