1 септември 2011 г.

Здравка Михайлова с Държавната награда за превод на гръцка литература на чужд език (2010) на Република Гърция
В рамките на Фестивал на хвърчилата - Шабла, 23-24 септември 2011
LiterNet & eRunsMagazine представят победителите
Самостоятелна изложба на Силва Бъчварова
За Стефан Иванов