1 октомври 2022 г.

Съвместна инициатива на Посолството на Ирландия в България и Народна библиотека „Иван Вазов“ - Пловдив
Слово на Захари Карабашлиев при откриването на академичната 2022/2023 година в Нов български университет
Първият учебен ден за академичната 2022/2023 година е 1 октомври