1 октомври 2019 г.

3 октомври - 17 ноември 2019, Национална галерия - САМСИ
2 октомври 2019, 18:30 часа, Народна библиотека „Иван Вазов“ - Пловдив
Групата идва за първи път у нас на 10 октомври
1 октомври 2019, 19:00 часа, Yalta Сlub
След София да се готвят Казанлък, Стара Загора, Перник, Велико Търново, Бургас и Варна