1 ноември 2011 г.

Селекция от проектите, получени в резултат на отворената покана към художници и архитекти
100 г. от дейността му като директор на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
Дни на японската култура