1 май 2011 г.

Преживяванията на един чужденец
В рамките на София хартиен арт фест 2011
3 май - 30 юни, в 10 галерии в София, с участие на 100 артисти от 36 страни
За български и чуждестранни композитори, без възрастово ограничение
По случай 60-годишнината на писателката
По случай 120 години от края на земния път на Елена Блаватска (1831-1891)
Съюзът на българските художници представя
171 години от рождението на Хаджи Димитър