1 май 2010 г.

Изложба на студенти от специалност „Мода и мениджмънт в модата”
Вместо да умрем от глад, нека да умрем от смях
Йоздемир Индже и Мюге Ипликчи гостуват в София
Шести национален конкурс за учебна рисунка
За завоюван висок престиж и обществено признание и за принос към българската култура