1 март 2008 г.

Мариета Савчева и Петър Великсар в Галерията на Софийския университет