1 февруари 2019 г.

Срокът за прием на авторски творби се удължава до 28 февруари 2019 г.
08 февруари 2019, 19:30 ч., ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс
Едвин Сугарев с Награда за принос в развитието на хайку