1 април 2015 г.

На столичната улица "Раковски" в градина "Чайка" присъстващи могат да отбележат своята история на картата на България
Премиера на „Човек за споделяне. Книга втора“