1 април 2010 г.

Мълчанието на водата, крилата на въздуха и пътуващите към хората мечти
Паметта и преводът като фактор за интерпретацията