"научни форуми" - новини с този етикет

Редовно заседание на Българско общество "Ф. Достоевски"
30.03.2012 г. 17:25
Среща-разговор "Достоевски и съвременността" и кръгла маса "Памет и паметници"
05.03.2012 г. 22:15
Част от поредицата “Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в България”
27.02.2012 г. 14:33
Лекция на тема "Николай Ставрогин: философски прочити на художествения образ"
04.02.2012 г. 11:07
Разговор върху книгата на Радосвет Коларов "Повторение и сътворение: поетика на автотекстуалността"
09.01.2012 г. 13:07
Научна конференция
07.01.2012 г. 18:59
Премиери на книги, научни форуми, изложби, концерти, прожекции на филми
06.12.2011 г. 14:47
В рамките на изследователския проект "Пресата в условията на интернет и новите медии"
05.12.2011 г. 16:41
Юбилейна научна конференция в чест на 70 години от рождението на поета
04.12.2011 г. 13:56