"награда" - новини с този етикет

Димчови поетични празници 2010. "В тихия двор с белоцветните вишни..."
17.08.2010 г. 08:26
85 години от рождението на Георги Джагаров
14.07.2010 г. 23:24
Ежегоден конкурс на Национален граждански форум “Българка” за произведения на морално-етична тема, написани от жени
11.07.2010 г. 01:50
Покана от Съюза на българските писатели
09.07.2010 г. 17:48
XIV Национална среща на младите балетни изпълнители “Анастас Петров” – Добрич 2010
05.07.2010 г. 12:43
За постигнати високи творчески резултати и принос в развитието и популяризирането на българската култура
20.06.2010 г. 13:06
Деян Енев с Голямата награда "Милош Зяпков"
19.06.2010 г. 13:58
Велина Попова с наградата за най-добро есе
09.06.2010 г. 23:11
За литературни и литературоведски приноси към модерната българска култура
28.05.2010 г. 19:29
За извънстолични автори, нечленуващи в национални писателски сдружения или съюзи и не по-възрастни от 40 години
13.05.2010 г. 23:57