"литература" - новини с този етикет

За автори с новоиздадени книги през 2006 година
07.09.2007 г. 20:06
Награда за цялостно творчество
06.07.2007 г. 21:42
Литературно четене и разговор с Башким Шеху, Албания/Испания
02.07.2007 г. 11:06
България и Русия (XVIII-XX в.): Взаимопознание
11.06.2007 г. 23:58
Премиера във Варна
30.05.2007 г. 17:54
Литературен маратон
10.05.2007 г. 11:14
Департамент “Нова българистика” на НБУ
23.04.2007 г. 16:26
Българската литература като гранична среща на два канона
08.03.2007 г. 10:03