"кръгла маса" - новини с този етикет

Среща-разговор "Достоевски и съвременността" и кръгла маса "Памет и паметници"
05.03.2012 г. 22:15
Разговор върху книгата на Радосвет Коларов "Повторение и сътворение: поетика на автотекстуалността"
09.01.2012 г. 13:07
Дискусия във Философския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски"
17.12.2011 г. 23:07
В рамките на изследователския проект "Пресата в условията на интернет и новите медии"
05.12.2011 г. 16:41
Изложба "Скици и откровения. Сто години от рождението на Асен Христофоров"
12.11.2011 г. 17:58
Изследовател на българската литература, архивист, библиограф
10.05.2011 г. 14:17
В рамките на XIII Фестивал на детската книга в Сливен
10.05.2011 г. 13:03
В рамките на проект „Електронната медийна среда в условията на преход и цифровизация 2001-2012 г.”
21.03.2011 г. 12:45
15 декември 2010 г., Благоевград
11.12.2010 г. 15:35
Обсъждане на възможностите за справяне с кризисната ситуация
28.10.2010 г. 16:26