"изложба" - новини с този етикет

Ивайла Живкова, Тереса Адамовска, Ивона Шелска, Гжегож Гвиздон и Ева Склодовска
05.11.2011 г. 15:11
Изложба "Unlimited" - възможността да се мисли „неограничено”
03.11.2011 г. 15:27
Изложба абстрактна живопис
03.11.2011 г. 13:27
Изложба в две действия и епилог
02.11.2011 г. 22:29
Уникати от мерино и коприна по техниката плъсти
02.11.2011 г. 16:56
Изложба живопис и скулптура
01.11.2011 г. 23:01
Селекция от проектите, получени в резултат на отворената покана към художници и архитекти
01.11.2011 г. 22:17
100 г. от дейността му като директор на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
01.11.2011 г. 19:40
Дни на японската култура
01.11.2011 г. 14:49
20 години фестивал „Процес – пространство”
01.11.2011 г. 10:08