"език" - новини с този етикет

Всяка страница от този роман е приключение на духа
21.10.2009 г. 14:39
В рамките на Националната кампания "Бъди грамотен"
09.09.2009 г. 17:15
Лятна квалификационна школа „Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд”
07.08.2009 г. 23:37
Благоевград, 30-31 май 2009 г.
28.05.2009 г. 13:16
Немски като чужд език – учене, преподаване, оценяване
27.03.2009 г. 13:27
По случай Годината на Русия в България
28.09.2008 г. 14:34
С обещание да се срещнат отново, но в Москва
09.07.2008 г. 12:32