"доц. д-р Йордан Ефтимов" - новини с този етикет

20 март 2019 г., 16.30 ч., Нов български университет
14.03.2019 г. 16:35
26 март 2019 г., 17.00 ч., Нов български университет
14.03.2019 г. 16:27
25 февруари 2019 г., 16.00 ч., Нов български университет
23.02.2019 г. 13:07
27 февруари 2019 г., 16.30 ч., Нов български университет
22.02.2019 г. 08:20
23 януари 2019 г., 16.30 ч., Нов български университет
11.01.2019 г. 09:43
18 януари 2019 г., 16.30 ч., Нов български университет
10.01.2019 г. 13:23
16 януари 2019 г., 16.30 ч., Нов български университет
09.01.2019 г. 09:44
19 декември 2018 г., 16.30 ч., Нов български университет
12.12.2018 г. 09:15
12 декември 2018 г., 16.30 ч., НБУ
05.12.2018 г. 11:27