"дискусия" - новини с този етикет

Дискусия на тема "Родината Европа?"
09.03.2013 г. 17:44
Дискусия в СУ "Св. Климент Охридски"
23.02.2013 г. 17:30
Презентация, среща-разговор, дискусия
17.12.2012 г. 15:51
В рамките на семинара "Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в България"
04.12.2012 г. 20:40
По случай 50-годишнината на "Номура" - център за интегрирано образование през целия живот
29.11.2012 г. 15:27
6 ноември, вторник, 18:30 часа, Нова конферентна зала, Ректорат, СУ
05.11.2012 г. 15:56
Представяне и разговор върху книгата на Ангел В. Ангелов
27.10.2012 г. 22:31
Архитект Светослав Грозев. Защо е недооценен и забравен днес
13.07.2012 г. 20:08
В рамките на Пролетен базар на книгата 2012
30.05.2012 г. 22:11