"Софийски университет" - новини с този етикет

Академични четения, посветени на 65-годишнината на проф. д-р Алберт Бенбасат
16.05.2016 г. 17:17
11 май 2016 г., 16 часа, Библиотека “Филологии” (Софийски университет “Св. Климент Охридски”)
09.05.2016 г. 14:26
2 и 3 декември 2016, СУ „Св. Климент Охридски”
03.05.2016 г. 20:37
Нова поетична книга от Камелия Спасова
16.04.2016 г. 09:38
7 април 2016, 17 часа, Софийски университет
06.04.2016 г. 13:34
18 март 2016 г., 10 часа, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
16.03.2016 г. 13:59
За значимостта на Българското национално радио при развитието на музикалната ни култура
27.01.2016 г. 17:31
Отборът на преподавателите и служителите в Софийския университет (1981-2009)
04.01.2016 г. 16:55
Избрани творби на ученици от НУИИ "Илия Петров"
26.11.2015 г. 13:28
Част от лекционно-семинарен цикъл „Повторение и модели: трансформации“
25.11.2015 г. 10:44