"Община Стара Загора" - новини с този етикет

Проектите трябва да се придържат към визията и мащаба на предишния паметник
30.04.2012 г. 18:51
29 и 30 септември 2011
26.09.2011 г. 18:49