"Нов български университет" - новини с този етикет

Колекция "Библиотека за ученика - прочети и върни"
08.01.2016 г. 14:07
Международна научна конфeренция, 16-18 ноември 2016 г., Нов български университет
07.01.2016 г. 15:05
Междудепартаментна изложба, литературно четене и семинар на департаментите „Дизайн“ и „Нова българистика“ на Нов български университет
21.12.2015 г. 13:21
Изложба на студенти и преподаватели от НБУ и концерт на група „Изтрищеза“
30.11.2015 г. 12:46
По време на кампанията научният архив се обогати с нови 72 материала
30.10.2015 г. 13:41
Беседи на проф. Стоян Сгурев в Нов български университет
25.10.2015 г. 10:15
Занимания за деца на възраст от 5 до 14 години
30.09.2015 г. 11:50
Ако писането е важно за вас...
24.09.2015 г. 12:47