"ИЕФЕМ БАН" - новини с този етикет

17 статии, посветени на емблематични или по-слабо известни свети места в столицата и околностите ѝ
20.03.2015 г. 14:17
17 март - 30 април 2015, Национален етнографски музей при БАН
16.03.2015 г. 14:20
Посветена на обявяването на чипровското килимарство за част от световното нематериално културно наследство на ЮНЕСКО
24.02.2015 г. 16:14
По случай 65-годишнината от установяването на дипломатически отношения между Република България и Република Монголия
06.02.2015 г. 14:43
Авторски произведения на Лидия Раева, Мария Панева и Михаил Кочев
19.11.2014 г. 12:34
XXV Дни на японската култура в България
07.10.2014 г. 13:39
Съвременна пластика от дърво - проект на Сдружение "Група 9"
29.09.2013 г. 16:00