"ИЕФЕМ БАН" - новини с този етикет

Позиция на ИЕФЕМ – БАН по повод пренебрежителното и обидно отношение към учените и служителите в Българската академия на науките
15.12.2016 г. 14:42
26-27 март 2016 г, ИЕФЕМ - БАН
23.03.2016 г. 16:02
За дипломирани магистри и студенти в магистърски програми от всички специалности
23.01.2016 г. 13:22
Част от програмата на юбилейната XX Национална историческа конференция
17.11.2015 г. 10:39
Първото интердисциплинарно изследване в широка славяно-европейска перспектива, осъществено от интердисциплинарен международен екип
27.10.2015 г. 17:14