"ИЕФЕМ БАН" - новини с този етикет

3 февруари - 31 март 2017, Национален етнографски музей
01.02.2017 г. 15:37
В рамките на кампанията „Опознай традициите, за да обикнеш народа си!”
24.01.2017 г. 13:41
За първи път в България – представяне на Сурва и Василица заедно!
14.01.2017 г. 16:48
Изложба в Националния етнографски музей
05.01.2017 г. 13:58
Позиция на ИЕФЕМ – БАН по повод пренебрежителното и обидно отношение към учените и служителите в Българската академия на науките
15.12.2016 г. 14:42
26-27 март 2016 г, ИЕФЕМ - БАН
23.03.2016 г. 16:02