"Драматургия" - новини с този етикет

Три пиеси, събрани в едно книжно тяло от "Факел Експрес"
18.10.2015 г. 21:57
Най-важното в тези пиеси е пронизителният патос на наблюдението върху нашите дефицити – на любов, на чест, на ум...
27.11.2013 г. 19:01
За премиерата на Гърдевия "Хамлет" в Народния театър
11.11.2012 г. 21:58
В рамките на Фестивал за свободен театър 2
08.11.2012 г. 21:56
Наградени пиеси за драматичен театър и за куклен театър
16.10.2012 г. 14:32
В сътрудничество между Младежки театър "Николай Бинев" и Народен театър Белград
23.03.2012 г. 15:15
Моралната победа на големия талант над бездарния комунизъм
08.10.2011 г. 09:22